Vyhlášení voleb do školské rady

Petr Mazanec 24. září 2021 v 17:25
Petr Mazanec 24. 09. 2021

Vážení zákonní zástupci nezletilých žáků, vážení zletilí žáci, vážené kolegyně a vážení kolegové,

na základě volebního řádu školské rady vydaného Plzeňským krajem podle školského zákona (viz přílohy) vyhlašuji volby do školské rady, které se uskuteční dne 25. října 2021 od 7 hodin do 17 hodin v budově školy. Návrhy kandidátů do voleb za pedagogické pracovníky školy a za zákonné zástupce nezletilých žáků nebo zletilé žáky je možné se souhlasem kandidátů písemně podávat nebo zasílat elektronicky na e-mailovou adresu sekretariátu školy kontakt@mikulasske.cz do 7. října 2021. Dne 11. října 2021 bude zveřejněna na webových stránkách školy kandidátní listina pro zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a kandidátní listina pro pedagogické pracovníky školy společně s informacemi o průběhu voleb dne 25. října 2021. Funkční období nově zvolených členů školské rady bude 3 roky.

Mgr. Petr Mazanec – ředitel školy