Prezenční výuka maturitních tříd od středy 25.11.2020

Petr Mazanec 23. listopadu 2020 v 16:55
Petr Mazanec 23. 11. 2020

Maturitní třídy 4.A, 4.B, 6.C a 8.E začnou od středy 25.11.2020 prezenční výuku podle aktuálního platného rozvrhu. Výuka tělesné výchovy bude zrušena.

Školní jídelna Církevního gymnázia bude v provozu také od 25.11.2020.
Od tohoto data jsou obědy automaticky přihlášeny všem žákům maturitních tříd, kteří se v jídelně stravují. Individuálně je možné se standardním způsobem odhlásit u hospodářky školní jídelny paní Jírovcové. S ohledem na počet strávníků se bude v prvních dnech prezenční výuky připravovat jeden pokrm, později dva různé pokrmy.

Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve společných
prostorách školy i školní jídelny. Každý bude mít k dispozici alespoň dvě roušky nebo dva respirátory pro pravidelnou výměnu a sáček na odložení roušky či respirátoru.
Sejmout roušku je možné jenom při konzumaci jídla nebo pití nápojů.
Jíst a pít je povoleno pouze v učebně o přestávce a při obědě ve školní jídelně. Pohyb na chodbách je omezen na přesuny mezi učebnami, návštěvu toalety a příchod a odchod ze školy.  Vždy je nezbytně nutné důsledně dodržovat minimální rozestupy od ostatních osob a všechna ostatní nařízená hygienická a protiepidemická opatření.

Všem předem děkuji za plnění těchto povinností.

Mgr. Petr Mazanec
ředitel školy