Preventivní opatření proti šíření chřipkové infekce

Josef Červenec 06. března 2020 v 14:14
Josef Červenec 06. 03. 2020

Vzhledem k vývoji situace šíření nákazy koronavirem byla během jarních prázdnin provedena ve škole následující opatření:
1) Během jarního úklidu byla provedena důkladná dezinfekce lavic, židlí a toalet.
2) Toalety jsou vybaveny antibakteriálním dezinfekčním mýdlem.
3) Vedení školy doporučuje všem zaměstnancům a žákům, kteří během jarních prázdnin pobývali na území se zvýšeným výskytem nákazy koronavirem, aby se řídili společně se svými zákonnými zástupci pokyny Krajské hygienické stanice v Plzni (www.khsplzen.cz) a konzultovali se svým praktickým lékařem nástup do školy po jarních prázdninách.
4) Žáci, kteří se zúčastní od 9.3. do 13.3.2020 projektového týdne v Bahratalu v Německu, resp. jejich zákonní zástupci, budou před odjezdem vyzváni k podpisu čestného prohlášení, že se nepohybovali v žádné z rizikových oblastí zasažených koronavirem.

Bližší informace mohou i během tohoto víkendu zákonní zástupci získat od Mgr. Hany Chodounské , která bude od žáků v pondělí 9.3.2020 při srazu účastníků školní akce vybírat podepsaná čestná prohlášení. Podle vývoje situace mohou být provedena další nutná opatření.

Děkuji všem zaměstnancům, žákům a jejich zákonným zástupcům za
pochopení.

Mgr. Petr Mazanec
ředitel školy