Organizace výuky od pondělí 5.10.2020

Petr Mazanec 01. října 2020 v 14:26
Petr Mazanec 01. 10. 2020

Na základě včerejších usnesení Vlády ČR a Nařízení KHS Plzeňského kraje č. 6/2020 (viz přílohy) bude od pondělí 5. 10. 2020 až do odvolání probíhat výuka následujícím způsobem:

1) Nižší stupeň gymnázia (1.C, 2.C, 1.E, 2.E, 3.E, 4.E)

Bude probíhat řádná prezenční výuka v budově školy podle stávajícího rozvrhu včetně suplování.

2) Vyšší stupeň gymnázia (1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 3.C, 4.C, 5.C, 6.C, 5.E, 6.E, 7.E, 8.E)

Bude probíhat distanční výuka podle již dříve schválených pravidel, tedy veškeré akce (on-line přenos, zadání práce v MS Teams,test v Moodle …) budou učitelé žákům předem oznamovat prostřednictvím bakalářské aplikace Komens. On-line forma distanční výuky bude probíhat pouze v hodinách daných stávajícím rozvrhem.

3) Školní stravování

Bude zajištěno pouze pro žáky tříd nižšího stupně gymnázia.

Děkuji všem za pochopení.

Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy

Usnesení vlády ČR ze dne 30.9.2020 č. 958-krizové opatření platné od 5.10.2020 do 18.10.2020
Usnesení vlády ČR ze dne 30.9.2020 č. 957-nouzový stav-platné od 5.10.2020 na dobu 30 dnů
Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňskoho kraje se sídlem v Plzni č.6 2020