Organizace výuky od pondělí 4.1.2021

Petr Mazanec 16. prosince 2020 v 19:20
Petr Mazanec 16. 12. 2020

Vzhledem k nastaveným pravidlům MŠMT pro provoz škol a školských zařízení (PES) bude od pondělí  4.1.2021 zahájena výuka podle aktuálního platného stupně PES. Tělesná výchova nebude vyučována a hudební výchova bude částečně vyučována bez aktivního zpěvu.

Vzhledem k aktuální epidemické situaci bude výuka pro stupně PES číslo 3, 4 a 5 organizována takto:

  1. Organizace výuky při stupni PES číslo  3

Maturitní ročníky 4. A, 4. B, 6. C, 8. E

Prezenční výuka všech předmětů.

Nematuritní ročníky vyššího gymnázia

Rotační výuka všech předmětů po týdnech.

  1. týden (4. 1. – 8. 1. 2021) a všechny ostatní liché týdny

Prezenční  výuka        1. A, 1. B, 3. C, 5. E, 2. A, 2. B

Distanční  výuka         4. C, 6. E, 3. A, 3. B, 5. C, 7. E

  1. týden (11. 1. – 15. 1. 2021) a všechny ostatní sudé týdny

Prezenční  výuka        4. C, 6. E, 3. A, 3. B, 5. C, 7. E

Distanční  výuka         1. A, 1. B, 3. C, 5. E, 2. A, 2. B

Ročníky nižšího gymnázia

Rotační výuka všech předmětů po týdnech.

  1. týden (4. 1. – 8. 1. 2021) a všechny ostatní liché týdny

Prezenční výuka        2. E, 3. E a 4. E

Distanční výuka         1. E, 1. C a 2. C

  1. týden (11. 1. – 15. 1. 2021) a všechny ostatní sudé týdny

Prezenční výuka        1. E, 1. C a 2. C

Distanční výuka         2. E, 3. E a 4. E

 

  1. Organizace výuky při stupni PES číslo 4

Maturitní ročníky 4. A, 4. B, 6. C, 8. E

Prezenční výuka všech předmětů pouze v homogenních skupinách.

Distanční výuka všech předmětů v  nehomogenních skupinách (Nj , Fj , matematika a volitelné předměty).

Nematuritní ročníky vyššího gymnázia

Distanční výuka všech předmětů.

Ročníky nižšího gymnázia

Rotační výuka všech předmětů po týdnech.

  1. týden (4. 1. – 8. 1. 2021) a všechny ostatní liché týdny

Prezenční výuka        2. E, 3. E a 4. E

Distanční výuka         1. E, 1. C a 2. C

  1. týden (11. 1. – 15. 1. 2021) a všechny ostatní sudé týdny

Prezenční výuka        1. E, 1. C a 2. C

Distanční výuka         2. E, 3. E a 4. E

 

  1. Organizace výuky při stupni PES číslo 5

Distanční výuka všech předmětů ve všech ročnících.

Organizace školního stravování

Pouze v týdnech prezenční výuky budou automaticky přihlášeny obědy všem žákům, kteří se stravují ve školní jídelně Církevního gymnázia a ve školní jídelně Masarykovy ZŠ.  Obědy lze standardním způsobem odhlásit.

O aktuálním stupni PES při zahájení výuky dne 4. 1. 2021, případně o dalších nových změnách Vás budeme informovat na webových stránkách školy po rozhodnutí vlády před koncem kalendářního roku 2020.

 

Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy