Organizace rotační výuky na nižším stupni víceletého gymnázia od pondělí 3. 5. 2021

Petr Mazanec 28. dubna 2021 v 15:47
Petr Mazanec 28. 04. 2021

Vzhledem k aktuálně klidnější epidemiologické situaci je v některých krajích umožněn další návrat žáků do škol. Mezi vybrané kraje patří i Plzeňský, a proto dojde od pondělí 3. 5. 2021 k návratu žáků druhého stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií do škol. Je stanoven rotační způsob výuky, což prakticky znamená, že žáci nižšího stupně víceletého gymnázia budou po týdnech střídat prezenční a distanční výuku. 

 Režim bude vypadat takto:

v týdnu od 3. 5. 2021 do 7.5.2021 prezenčně 2.E, 3.E a 4.E, distančně 1.E, 1.C a 2.C

v týdnu od 10. 5. 2021 do 14.5.2021 prezenčně 1.E, 1.C a 2.C, distančně 2.E, 3.E a 4.E

V následujících týdnech bude pokračovat takto nastavená rotace, nedojde-li k zásadnějším změnám. 

V týdnu od 3. 5. 2021 bude návrat k prezenční výuce kolidovat s konáním přijímacích zkoušek.  Protože je ale přítomnost žáků na prezenční výuce podmíněna negativním výsledkem testu (nebo jeho povolenou náhradou – viz níže), je nezbytné před zahájením výuky realizovat také testování ve škole dvakrát týdně v pondělí a ve čtvrtek. Z výše uvedeného důvodu bude zahájení výuky v pondělí 3. 5. 2021 upraveno. Žáci dotčených tříd dorazí v pondělí ke škole tak, aby byli přítomni v 8:20. Do budovy nebudou dříve vstupovat, počkají venku. Pověřeným pedagogem budou vyzváni k příchodu do školy k provedení testování. Teprve po testu s negativním výsledkem budou pokračovat v dalším programu ve škole. Zahájení výuky předpokládáme od druhé vyučovací hodiny.

Stejně se bude postupovat také ve čtvrtek 6. 5. 2021. V ostatních dnech žáci přijdou do školy běžným způsobem tak, aby bylo možné zahájit výuku podle rozvrhu. 

K testování budou použity samoodběrové testy Singclean s odběrem vzorku z přední části nosu. Není to nijak problematický postup (viz www.msmt.cz). Níže uvádím přehled situací, kdy se žák nemusí ve škole testovat a je možné testování nahradit jiným dokladem.

Nahradit test je možné:

  • dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  • dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
  • certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Po celou dobu pobytu ve škole musí žáci dle aktuálně platných MO MZČR používat zakrytí úst a nosu, dodržovat hygienu rukou a nezbytný odstup (alespoň 1,5 m). Výjimku tvoří pouze doba konzumace svačiny nebo oběda. Předepsaným prostředkem k zakrytí dýchacích cest je bez ohledu věk v případě žáků plnících povinnou školní docházku nově chirurgická rouška nebo rouška splňující obdobné parametry. Roušky v dostatečném množství si žáci přinesou s sebou.

 Organizace školního stravování

Pouze v týdnech prezenční výuky budou automaticky přihlášeny obědy všem žákům, kteří se stravují ve školní jídelně Církevního gymnázia.  Obědy lze standardním způsobem odhlásit. Stravování na Církevním gymnáziu je zajištěno i pro žáky  1.E a 2.E.

Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy