Organizace distanční výuky

Petr Mazanec 25. března 2020 v 17:49
Petr Mazanec 25. 03. 2020

1) Žádám všechny žáky, aby z důvodu zpětné vazby vždy svým učitelům elektronicky potvrdili obdržení výukových materiálů a zadaných úkolů.
Učitele prosím o vyžadování tohoto potvrzení.
Pro žáky a učitele, kteří tak již učinili a činí, je tato žádost bezpředmětná.

2) Žáci, kteří mají technické problémy s formou elektronické komunikace organizované učiteli jednotlivých předmětů, požádají prostřednictvím školního e-mailu tyto učitele o zadávání úkolů pomocí vhodného elektronického nástroje.
V případě přetrvávání problému učitel i žák společně osloví správce sítě, který oběma pomůže s jeho vyřešením.

3) Žáci, kteří mají problémy s pochopením učiva nebo s pochopením zadaných úkolů, musí co nejrychleji elektronicky kontaktovat s dotazy přímo konkrétního učitele. Jeho povinností je svým žákům vše vysvětlit.

Děkuji všem za respektování těchto organizačních opatření.

Mgr. Petr Mazanec
ředitel školy