Návrat žáků do škol a screeningové testování v září 2021

Petr Mazanec 30. srpna 2021 v 8:27
Petr Mazanec 30. 08. 2021

Ministerstva školství a zdravotnictví ve vzájemné součinnosti připravila v souvislosti s návratem žáků po prázdninách do škol řadu preventivních kroků, které byly ošetřeny v mimořádném opatření MZ ze dne 20. srpna 2021. Na základě instrukcí v něm obsažených proběhne také na naší škole ve dnech 1., 6. a 9. září 2021 screeningové testování samoodběrovými antigenními testy (RAT) prováděnými výtěrem z přední části nosu. Poprvé budeme testovat již 1. září 2021 v 8:00 hodin. Školní rok tak letos začne jinak, než jsme zvyklí. 

Smyslem opatření je zjistit stav výskytu nemoci COVID 19 v populaci dětí a mládeže a na základě získaných dat kvalifikovaně rozhodnout o nastavení pravidel pobytu ve škole v období po 10. září. Počítá se s účastí všech žáků školy s výjimkou těch, kteří se mohou prokázat certifikátem v rámci systému O-N-T (14 dnů po dokončení očkování nebo prodělání nemoci COVID 19 před méně než 180 dny nebo prokázání se testem provedeným v odběrovém místě – více možností). Věřím, že vstřícný postoj rodičů i žáků školy ke screeningovému testovaní podpoří bezpečný a trvalý návrat žáků do školy po prázdninách, a že umožní zachování výuky v její prezenční formě.  

Pro pobyt ve škole platí od 1. 9. 2021 stejně jako před prázdninami pravidlo používání roušek nebo respirátorů při pohybu ve společných prostorách školy. V lavici při výuce nebo při konzumací jídla či nápojů (jídelna, učebna) nemusí být ochrana úst a nosu nasazena. Pro žáky starší 15 let je touto ochranou respirátor, pro ty, kteří této věkové hranice dosud nedosáhli, zdravotnická rouška. 

Žáci, kteří se neprokáží jednou z možných variant O-N-T a nezúčastní se ani školního antigenního testování, jsou povinní nosit ochranu úst a nosu po celou dobu pobytu ve škole (s výjimkou času konzumace jídla nebo nápoje).

Podrobnější informace jsou k dispozici v níže přiložených souborech:

  • Manuál MŠMT k provozu škol a podrobnému testování
  • Úplné znění Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 20. 8. 2021
  • Vyjádření MŠMT k dezinformacím o aktuálních opatřeních ve školách

Mnoho dalších užitečných informací k tématu je k dispozici také na speciálním webu MŠMT.

Všem děkuji za pochopení.

Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy