Mimořádné preventivní opatření

Josef Červenec 07. března 2020 v 21:50
Josef Červenec 07. 03. 2020

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.3.2020 (viz příloha) je všem zaměstnancům a žákům školy, kteří se vrátili po tomto rozhodnutí z pobytu v Itálii nařízena karanténa v délce 14 dnů.

Jejich absence od 9.3.2020 bude omluvena a do školy se vrátí nejdříve v pondělí 23.3.2020.
Žáky a jejich zákonné zástupce navíc prosím o elektronické oznámení karantény třídnímu učiteli.

Děkuji žákům a zaměstnancům, kterých se opatření týká, za dodržení tohoto nařízení.

Mgr. Petr Mazanec
ředitel školy