Doplněk k organizaci výuky maturitních tříd od středy 25.11.2020

Petr Mazanec 24. listopadu 2020 v 16:42
Petr Mazanec 24. 11. 2020

Vzhledem k nastaveným pravidlům MŠMT pro provoz škol a školských zařízení (viz příloha) bohužel nelze prezenčně vyučovat volitelné předměty, matematiku a druhé cizí jazyky ve skupinách, tvořených žáky z více tříd jednoho ročníku (tzv. nehomogenní skupiny).

Aby škola dodržela podmínku prezenční výuky pouze v homogenních skupinách, tvořených pouze žáky jedné třídy, bude výuka maturitních tříd od 25.11.2020 probíhat takto:

  • Volitelné předměty v nehomogenních skupinách budou vyučovány distančním způsobem.
  • Matematika v nehomogenních skupinách bude vyučována distančním způsobem.
  • Výuka druhého cizího jazyka (Nj a Fj) v nehomogenních skupinách, tvořených žáky dvou tříd, bude realizována střídavě po jednotlivých hodinách pouze pro žáky jedné třídy.
  • Ve volných hodinách mezi prezenční výukou mohou žáci maturitních ročníků opustit školu. Pokud ve škole zůstanou, tak mají k samostudiu určenou pouze svou kmenovou učebnu.

Je nezbytně nutné pravidelně sledovat aktuální rozvrh hodin a suplování na následující den.

Děkuji všem za pochopení.

Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy

Provoz škol od 25.11.2020