Sbírá celý Gymik

Pavel Taraba 11. října 2021 v 8:51
Pavel Taraba 11. 10. 2021

Milé spolužačky, milí spolužáci,

StuPa by Vás tímto chtěla seznámit s projektem sběru kovů, který jsme se rozhodli tento rok na naší škole uskutečnit. Spousta znovupoužitelného odpadu končí zbytečně na skládkách. Výjimkou nejsou ani kovy. Proto pomozte alespoň touto cestou zlepšit životní prostředí v naší zemi a zapojte se i se svou třídou do této soutěže.

Do každé třídy byla (nebo nejpozději ve čtvrtek odpoledne bude) umístěna kartonová krabice, která slouží především jako úložný prostor pro pytle, do kterých budete kov ukládat.

 • SBĚR
  • Odnos pytlů probíhá každou středu, pokud tedy doma nasbíráte větší množství hliníku, do školy ho ideálně přineste až po víkendu, aby nedocházelo k jeho zbytečnému hromadění ve třídách.
  • Hlavním sbíraným materiálem je hliník, pokud přinesete jiné kovy, nějakým způsobem je odlište (např. je vložte do menší tašky či sáčku), usnadníte nám tím třídění.
  • Na všech plechovkách a obalech naleznete, z jakého recyklovatelného materiálu byly vyrobeny (plechovky jsou nejčastěji hliníkové). Pozor na víčka od jogurtů. Někdy se může zdát, že jsou hliníková, ale může se jednat pouze hliníku podobnou fólii. Tu z hliníku poznáte tak, že při ohnutí drží tvar a jde celkem snadno natrhnout.
  • Vhazovaný materiál by měl být očištěn a zbaven mastnoty.
  • Větší kusy kovů se do soutěže také počítají, ale jejich hmotnost by neměla přesáhnout 10 kg.
 • ODNOS A VÁŽENÍ KOVŮ
  • Každou středu o velké přestávce (od 13.10.) přinesou zástupci všech zapojených tříd pytle s nasbíranými kovy ke vchodu do přístavku (přízemí, u učebny 106), kde budou postupně váženy a zapsány do tabulek.
  • Všechny pytle budou poté odneseny na dvorek, odkud budou vyváženy do sběrných dvorů.
 • FINANCE ZA KOVY
  • Všechny finance budou později sloužit k dalším projektům StuPa a pomohou nám vytvářet akce na vyšší úrovni.

A proč byste měli vlastně kovy sbírat?

Kromě ekologické stránky, která je velmi důležitou součástí našich životů i života na naší planetě, zajistili jsme pro třídu, která nasbírá nejvíce (hmotnost) výhru, která by pro všechny z Vás mohla být velmi dobrou motivací. Třída s největším množstvím nasbíraných kovů získá od pana ředitele den volna navíc, který poslouží k prodloužení školního výletu.

V případě nejasností se obraťte na třídu 6.E (učebna 206).

Umocněný organizační výbor