Spolupracujeme

Carl - Friedrich - Gauss - Gymnasium Schwandorf Západočeská univerzita v Plzni Univerzita Karlova v Praze Matematicko-Fyzikální fakulta
 centrum robotiky