Přípravné kurzy

Přihláška do přípravného kurzu

Pokud se nějaký kurz v nabídce nezobrazuje, je již obsazen. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

Váš email:

Váš telefon: (uvádějte bez mezer a bez +420)

Jméno a příjmení dítěte:

Bydliště (ulice, město, PSČ)

Datum narození dítěte:
..

Kurz pro:

Přihlašuji závazně dítě do kurzu českého jazyka a matematiky a beru na vědomí, že absolvování kurzu žáka nijak nezvýhodňuje pro přijetí na střední školu a není nijak bodově hodnoceno.