Přípravné kurzy

 

Poslední volná místa v kurzu osmileté studium – čtvrtek. Ostatní kurzy jsou plně obsazeny.

 

  Údaje o zákonném zástupce

  Jméno a příjmení zákonného zástupce:

  Váš email:

  Váš telefon: (uvádějte bez mezer a bez +420)

  +420


  Údaje o přihlašovaném dítěti do kurzu

  Jméno a příjmení dítěte:

  Bydliště (ulice, město, PSČ)

  Datum narození dítěte:

  ..

  Kurz pro:


  Přihlašuji závazně dítě do kurzu českého jazyka a matematiky a beru na vědomí, že absolvování kurzu žáka nijak nezvýhodňuje pro přijetí na střední školu a není nijak bodově hodnoceno.


  Beru na vědomí, že platbu za přípravné kurzy je nutné uhradit do 2 dnů od odeslání přihlášky. V opačném případě bude uvolněno místo dalším. Naše banka umožňuje okamžité převody.


  Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem přípravných kurzů. Po skončení kurzu budou všechny údaje z přihlášky trvale smazány.