Přípravné kurzy

Přihláška do přípravného kurzu

Pokud se nějaký kurz v nabídce nezobrazuje, je již plně obsazen. 

Údaje o zákonném zástupce

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

Váš email:

Váš telefon: (uvádějte bez mezer a bez +420)


Údaje o přihlašovaném dítěti do kurzu

Jméno a příjmení dítěte:

Bydliště (ulice, město, PSČ)

Datum narození dítěte:
..

Kurz pro:


Přihlašuji závazně dítě do kurzu českého jazyka a matematiky a beru na vědomí, že absolvování kurzu žáka nijak nezvýhodňuje pro přijetí na střední školu a není nijak bodově hodnoceno.


Beru na vědomí, že platbu za přípravné kurzy je nutné uhradit do 3 dnů od odeslání přihlášky.


Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem přípravných kurzů. Po skončení kurzu budou všechny údaje z přihlášky trvale smazány.