Přijímací řízení 2020

Milan Pěchouček 18. května 2020 v 15:17
Milan Pěchouček 18. 05. 2020

Před zkouškami…

18. 5.
Odeslali jsme pozvánky k přijímací zkoušce uchazečům, kteří naši školu  uvedli na prvním místě. Prosím opět o zpětnou vazbu – pokud přihlášku v mailu nenajdete, ozvěte se. Stejně tak v případě jakýchkoli dotazů.
Hlavní změny: prodloužení času jednotlivých testů, místo odvolání nutno požádat o nové rozhodnutí (vše najdete podrobněji v pozvánkách).

Pozvánka – 1. strana     Pozvánka – 2. strana     Pozvánka – mail
Pozvánka - 1. stranaPozvánka - 2. strana

Registrační čísla uchazečům, kteří naši školu uvedli na druhém místě, odešleme v průběhu několika dní.

21. 5.
Odeslali jsme registrační čísla uchazečům, kteří naši školu uvedli na druhém místě.

1. 6.

Umístění učeben

Abychom umožnili plynulejší příchod uchazečů do učeben a zabránili tak shlukování velkého počtu osob u vchodu do budovy školy, uvádím popis umístění jednotlivých učeben. Číslo učebny najdete v pozvánce k přijímací zkoušce.

Na dveřích každé učebny bude seznam uchazečů, kde si můžete ověřit, že jste našli tu správnou.

Na každé chodbě budou k dispozici učitelé, kteří vám rádi poradí.

číslo učebny popis

přízemí

105 projděte chodbu v přízemí, učebna je za prvními prosklenými dveřmi proti druhému schodišti
106 projděte chodbu v přízemí, učebna je za druhými prosklenými dveřmi po levé straně
111 projděte chodbu v přízemí, projděte dvěma prosklenými dveřmi a za nimi se dejte vpravo
117, 118, 119, 120 učebny jsou na chodbě v přízemí, po pravé straně

1. patro

205 vyjděte po schodech do 1. patra, dejte se doprava… učebna je za prvními prosklenými dveřmi naproti druhému schodišti
206, 207 vyjděte po schodech do 1. patra, dejte se doprava, projděte rovně dvěma prosklenými dveřmi… za nimi je učebna po levé straně
211 vyjděte po schodech do 1. patra, dejte se doprava, projděte rovně dvěma prosklenými dveřmi a za druhými se dejte doprava
217, 218, 219, 220 vyjděte po schodech do 1. patra, učebna je na chodbě vpravo

2. patro

306 vyjděte po schodech do 2. patra, dejte se doprava, projděte rovně dvěma prosklenými dveřmi… za nimi je učebna po levé straně
317, 318, 319, 320 vyjděte po schodech do 2. patra, učebna je na chodbě vpravo

5. 6.
Předpokládaný konec přijímacích testů je ve 12:20 h, v případě uchazečů s přiznaným uzpůsobením podmínek ve 13:05 h.