Přijímací řízení 2020

Milan Pěchouček 18. května 2020 v 15:17
Milan Pěchouček 18. 05. 2020

Před zkouškami…

18. 5.
Odeslali jsme pozvánky k přijímací zkoušce uchazečům, kteří naši školu  uvedli na prvním místě. Prosím opět o zpětnou vazbu – pokud přihlášku v mailu nenajdete, ozvěte se. Stejně tak v případě jakýchkoli dotazů.
Hlavní změny: prodloužení času jednotlivých testů, místo odvolání nutno požádat o nové rozhodnutí (vše najdete podrobněji v pozvánkách).

Pozvánka – 1. strana     Pozvánka – 2. strana     Pozvánka – mail
Pozvánka - 1. stranaPozvánka - 2. strana

Registrační čísla uchazečům, kteří naši školu uvedli na druhém místě, odešleme v průběhu několika dní.

21. 5.
Odeslali jsme registrační čísla uchazečům, kteří naši školu uvedli na druhém místě.