Informace pro uchazeče (jaro 2021)

Milan Pěchouček 22. března 2021 v 8:32
Milan Pěchouček 22. 03. 2021

11. 5. 2021

Upozorňujeme na dodatek k opatření obecné povahy MŠMT ze dne 7. 5. 2021, ve kterém se uvádí

  • k možnosti zkoušky v náhradním termínu:

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole podle výroku VIII. a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

  • k možnosti vzít zpět odevzdaný zápisový lístek:

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

30. 4. 2021

Milí uchazeči,

v zájmu urychlení kontroly negativních výsledků testů a rychlého průchodu do školní budovy mějte, prosím, při příchodu připravenu i pozvánku k přijímací zkoušce. Děkujeme.

21. 4. 2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR změnilo své mimořádné opatření k povinnému nošení roušek a mezi osoby, kterým stačí jako ochrana nosu a úst rouška, zahrnulo i uchazeče konající přijímací zkoušku ke studiu na střední škole.
Text změny najdete zde.

21. 4. 2021

Informace o termínech testování uchazečů před přijímací zkouškou:

15. 4. 2021

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) zveřejnilo Průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky 2021, který naleznete zde.

14. 4. 2021

Odeslali jsme pozvánky k přijímací zkoušce.

Pokud číslo učebny, ve které budete test konat, začíná číslicí „1“, nachází se učebna v přízemí, počáteční číslice „2“ značí 1. patro a počáteční číslice „3“ znamená druhé patro budovy.

12. 4. 2021

Podle Opatření obecné povahy MŠMT ČR a Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 6. 4. 2021 (viz níže) musí každý uchazeč o střední vzdělávání před přijímací zkouškou doložit negativní výsledek neinvazivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného v posledních sedmi dnech před konáním přijímací zkoušky.

Uchazeč může testování podstoupit na základní škole, jejímž je žákem, nebo v odběrovém místě poskytovatele zdravotnických služeb. V obou případech obdrží osvědčení o výsledku testu.

Testování nemusí podstoupit uchazeč, který prodělal onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. Tuto skutečnost doloží uchazeč potvrzením od ošetřujícího lékaře.

Úplné znění zmiňovaných dokumentů:
Opatření obecné povahy MŠMT – dodatek k přijímacímu řízení
Mimořádné opatření MZČR – testování uchazečů

8. 4. 2021

Vzhledem k posunutému termínu přijímacích zkoušek prodlužujeme i lhůtu pro odevzdání případných diplomů z olympiád a soutěží do dne konání přijímací zkoušky.

22. 3. 2021

Na mailové adresy zákonných zástupců uvedené v přihlášce jsme odeslali informační mail. Pokud jste jej nedostali, ozvěte se na kontakt@mikulasske.cz , děkujeme.

20. 3. 2021

Došlo ke změně termínu přijímacích zkoušek. Nové termíny jsou tyto:
pro čtyřleté studium: 3. května (první termín) a 4. května (druhý termín)
pro víceleté studium: 5. května (první termín) a 6. května (druhý termín)
náhradní termíny: 2. června (první termín) a 3. června (druhý termín)