Informace pro uchazeče a jejich zákonné zástupce

Milan Pěchouček 16. března 2022 v 14:17
Milan Pěchouček 16. 03. 2022

5. 4. 2022

V pozvánce k přijímací zkoušce najdete uvedené číslo učebny, ve které testy proběhnou. Abychom Vám usnadnili orientaci v budově a urychlili nalezení správné místnosti, vězte, že

  • v přízemí se nacházejí učebny, jejichž označení začíná číslicí 1;
  • v 1. patře se nacházejí učebny, jejichž označení začíná číslicí 2;
  • ve 2. patře se nacházejí učebny, jejichž označení začíná číslicí 3.

A navíc po vstupu do školní budovy najdete hned za vchodem abecední seznam všech uchazečů, ve kterém můžete vyhledat své jméno a informace o učebně, do které patříte.

Přestávku mezi oběma přijímacími testy mohou uchazeči strávit v přidělené učebně nebo na chodbě před ní. Pedagogický dozor bude zajištěn.

Přijímací testy skončí přibližně v 12:10 h, pro uchazeče s navýšeným časovým limitem přibližně v 12:25 h.

16. 3. 2022

Na e-mailové adresy uvedené v přihláškách byly odeslány pozvánky k přijímací zkoušce. V případě, že pozvánku ve své e-mailové schránce nenajdete, překontrolujte ještě složku hromadné korespondence a spamu. Pokud ani potom neuspějete, ozvěte se na adresu milan.pechoucek@mikulasske.cz.