Informace pro přijaté uchazeče

Milan Pěchouček 11. června 2018 v 8:16
Milan Pěchouček 11. 06. 2018

První den ve škole

První den školy (3. září) nebude probíhat běžná výuka. Noví žáci budou seznámeni se školou, projdou si budovu i školní jídelnu, seznámí se se školním řádem, rozvrhem a spoustou dalších věcí. Ukončení prvního dne předpokládáme v 11:30 h.

Žáci 1. ročníku víceletého studia dostanou učebnice ve středu 5. září.

Značení tříd 1. ročníku v novém školním roce 2018/19:

1.A – čtyřleté studium, matematika a přírodní vědy
1.B – čtyřleté studium, všeobecné
1.C – šestileté studium
1.E – osmileté studium

Učebnice pro 1. ročník čtyřletého studia

Seznam učebnic najdete zde.

Stravování

Přihlášku ke stravování je možno podat (nejlépe do 28.6.2018):

čtyřleté studium (1.A a 1.B) a šestileté studium (1.C) – zde
osmileté studium (1.E) – zde

Výběr druhého cizího jazyka

Ve čtyřletém i šestiletém studiu bude podle zájmu uchazečů otevřena výuka německého a francouzského jazyka. Zájemcům o ruštinu (celkem tři v obou typech studia) vyhovíme v jejich náhradní volbě.