Další důležité informace pro přijaté a nepřijaté uchazeče

Josef Červenec 29. dubna 2019 v 12:01
Josef Červenec 29. 04. 2019

 1. Vaše dítě bylo přijato ke studiu a máte o studium na naší škole zájem.
  Nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí přineste nebo zašlete na adresu školy řádně vyplněný zápisový lístek (včetně podpisu uchazeče i jeho zákonného zástupce). Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě řediteli střední školy odevzdán, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí žáka na danou střední školu.
 2. Vaše dítě bylo přijato, ale nemá zájem o studium na naší škole.
  Sdělte nám, prosím, co nejdříve e-mailem kontakt(zavináč)mikulasske.cz nebo telefonicky 377 183 934, že nemáte zájem o studium na naší škole. Uvolníte tak místo dalším zájemcům. Děkujeme!
 3. Vaše dítě uspělo u přijímací zkoušky, ale pro velký počet zájemců nemohlo být přijato; přesto máte zájem o studium na naší škole.
  Do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí přineste nebo zašlete na adresu školy písemné odvolání proti tomuto rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že část přijatých žáků do naší školy nenastoupí, máte šanci být přijati na uprázdněná místa. (I zde budeme samozřejmě respektovat umístění uchazečů v přijímacím řízení. Obecný nezávazný vzor odvolání je ke stažení na webových stránkách školy.)
 4. Vaše dítě neuspělo u přijímací zkoušky, neboť v některém z testů nedosáhlo potřebného minimálního počtu bodů.
  V tomto případě bohužel odvolání nemá prakticky žádný význam. Děkujeme za pochopení.