Krajské kolo zeměpisné olympiády

Hana Virtová 31. března 2016 v 8:11
Hana Virtová 31. 03. 2016

Výborných výsledků dosáhli studenti našeho gymnázia v okresním a krajském kole zeměpisné olympiády. Lukáš Winkler (7.E) obsadil 1.místo a František Sova (8.E) 2. místo v okresním kole. V krajském kole pak František Sova obsadil 2. místo a postoupil do celostátního kola.

Děkujeme za reprezentaci a přejeme mnoho úspěchů v celostátním kole zeměpisné olympiády.