NĚMČINÁŘ ROKU 2016

Šárka Boudová 19. prosince 2016 v 21:51
Šárka Boudová 19. 12. 2016

Němčinář roku je soutěž pro studenty středních škol a gymnázií ve věku 15-19 let. Soutěž probíhá ve stanovený den online po celé Evropě. Čtvrtý ročník soutěže proběhl na podzim 23.11.2016. Zcela poprvé se uskutečnil v mezinárodním měřítku pod názvem Best In Deutsch. Zúčastnilo se celkem 211 škol, naše škola obsadila 23. místo. Test si zkusilo 24 vybraných žáků. Nejlepší umístění dosáhl Martin Kovářík (septima E), který obsadil 19. místo z celkem 2938 respondentů a dostal se tak do nejlepší dvacítky. Děkujeme jemu i ostatním žákům za vzornou reprezentaci v německém jazyce.