ČESKO-NĚMECKÁ VÝMĚNA 3.4.-7.4. 2017 PLZEŇ

Hana Brožíková 11. dubna 2017 v 11:18
Hana Brožíková 11. 04. 2017

Minulý týden navštívili naši školu gymnazisté z partnerské školy ve Schwandorfu. Připravili jsme pro ně bohatý program, například návštěvu pivovaru, historického podzemí, prohlídku Loosových interiérů atd. Po zhlédnutí zajímavostí a krás Plzně mohli pak ve čtvrtek obdivovat naše hlavní město. Nesmíme opomenout koncert pro Schwandorf, který připravili studenti našeho gymnázia.

Všem žákům a učitelům, kteří se podíleli na organizaci pobytu německých přátel, moc děkujeme.