Výchovný koncert o A. Dvořákovi

Šárka Boudová 28. září 2016 v 16:25
Šárka Boudová 28. 09. 2016

Ve čtvrtek 15.9.2016 se v 9.30 v Měšťanské Besedě zúčastnily třídy 2B a 4E výchovného koncertu k poctě Antonína Dvořáka (175. výroční od jeho narození). Pestrý program připravila ZUŠ B. Smetany v Plzni a hlavně její Plzeňský dětský sbor. Zazněla řada úryvků z opery Rusalka, houslový Romantický kus č. 1 a Humoreska, čtyřruční Slovanský tanec č. 8, dvě části z 9. symfonie Z Nového světa a další. Ukázky byly kvalitně zahrané a zazpívané, dramatizace Rusalky více než zdařilá. V sólových a sborových partech se představila i žákyně naší školy Kateřina Pflegerová (2B).