Koncert Juniororchestru

Šárka Boudová 09. června 2017 v 10:15
Šárka Boudová 09. 06. 2017

Ve čtvrtek 8.6. se v aule uskutečnil na naše pozvání velmi zajímavý koncert dechového tělesa Juniororchestr ZUŠ Bedřicha Smetany v Plzni. Vystoupení bylo pro všechny druhé ročníky, které mají hudební výchovu. Pod taktovkou dirigenta Jana Bodnára zazněly populární, filmové i vážnější melodie. V souboru působí mimo jiné naši bývalí i současní žáci. Děkujeme za mimořádný hudební zážitek!