Máme 7. místo v národním kole Ekologické olympiády

Jaroslav Sejpka 06. června 2017 v 14:30
Jaroslav Sejpka 06. 06. 2017

Družstvo, které vyhrálo loni na podzim krajské kolo Ekologické olympiády, ve složení Jana Bártová 3. A, Michal Ptáček 8. E a Klára Tláskalová 2. A, reprezentovalo Plzeňský kraj a naši školu v národním kole této olympiády. Národní kolo probíhalo ve dnech 1. až 4. června 2017 ve Vrchlabí za účasti 17 družstev z jednotlivých krajů ČR. Tento již 22. ročník uspořádala Správa KRNAP.

Pracovníci jejího oddělení environmentální výchovy měli celou soutěž velice dobře připravenou. Poznávačka a testová část se odehrávaly v prostorách nového Krkonošského centra environmentálního vzdělávání zvaného „Krtek,“ terénní část na vybraném úseku horního toku Jizery a jejího přítoku. Hlavním tématem tohoto ročníku EO byly „Biobariéry a biokoridory.“ Proto zde měli mladí adepti ekologie posoudit prostupnost koryta vodoteče pro vranku obecnou a vydru říční a navrhnout opatření pro zvýšení prostupnosti pro oba druhy. Výstupem terénního průzkumu byla komentovaná prezentace zjištěných dat a obhajoba návrhů opatření před odbornou porotou. Úroveň jednotlivých družstev byla velmi vyrovnaná. Každá soutěž má sice svého vítěze, ale bodové rozdíly mezi prvním a posledním družstvem nebyly velké. Důležité je, žen vyhrála ekologie.

Jano, Kláro a Michale, blahopřejeme k vašemu velmi dobrému umístění a děkujeme za reprezentaci školy.