Josef Kubeš 16. června 2016 v 23:45
Josef Kubeš 16. 06. 2016

Že je Matematický klokan náročná soutěž se ve studentské obci naší školy ví. Žáci na celém světě řeší ve stejnou dobu stejné soutěžní úlohy (více http://matematickyklokan.net/info.php ).

V letošním školním roce svou kategorii bravurně vyřešil student 2.A Jan Stepanyshyn. Suverénně zvítězil mezi studenty Plzeňského kraje a v republikovém měřítku obsadil šesté místo. Srdečně blahopřejeme.

DSC_0007 DSC_0010

Jana Soukupová 15. června 2016 v 11:43
Jana Soukupová 15. 06. 2016

V rámci podpory technického a přírodovědného vzdělání zapůjčila Správa informačních technologií Města Plzně dnes našemu gymnáziu dvě sady lego robotů.

Pan ředitel Mgr. Petr Mazanec převzal zásilku od projektové manažerky DRONET Ing. Anny Čudákové. V příštím školním roce budeme vybavení využívat v kroužcích ROBOTIKY. A v následujících letech se téma bude objevovat i ve výuce.

DSC_0002 DSC_0003 Robot3

Věra Krůsová 10. června 2016 v 11:56
Věra Krůsová 10. 06. 2016

Studenti tříd 5.C, 4.C a 4.E se postupně tři středy po sobě zúčastnili Jaderných dnů v Techmanii, které pořádá ŠKODA JS. Každá třída vyslechla jednu přednášku, prohlédla si výstavu věnovanou jaderné energetice i samotnou Techmanii. Každá přednáška byla doplněna soutěží a z každé třídy jeden výherce získal tablet od sponzorů celé akce.

Témata přednášek: Od přírodního jaderného reaktoru k jaderné energetice, Mýty a fakta o jádru (+ Fukušima 5 let poté), Energetický mix a role jaderné energetiky.

Foto zde.

Josef Červenec 08. června 2016 v 6:23
Josef Červenec 08. 06. 2016

Významného úspěchu dosáhli studenti Jindřich Rosendorf a Adam Bezděkovský, kteří se v rámci aktivit kroužku mediální výchovy zúčastnili 2. ročníku soutěže Příběh významného rodáka nebo zajímavé osobnosti žijící v našem městě, pořádané SOHI (Society of Oral History) při Katedře historie Pedagogické fakulty ZČU.

Během slavnostního vyhlášení výsledků, které se uskutečnilo v úterý 7. června 2016 od 10.00 hod. v prostorách Katedry historie FPE ZČU, se ukázalo, že odbornou porotu zaujalo jejich zpracování rozhovorů s panem Václavem Maderem (válečným absolventem našeho gymnázia), respektive Kristýnou Bečvářovou (vycházející hvězdou souboru DJKT) natolik, že byli při své premiérové účasti v této soutěži odměněni krásným 5. a 7. místem v celkovém pořadí.

Více informací naleznete zde: http://sohizcu.webnode.cz/

13394208_1239166186117566_3864745873920310979_n 13406871_1239166092784242_4965360397501980276_n 13331048_1239166216117563_6469384771956079470_n

Miroslav Radotínský 03. června 2016 v 12:37
Miroslav Radotínský 03. 06. 2016

V pátek 27. května 2016 se v aule gymnázia konalo slavnostní vyřazení absolventů školy ze tříd 4. A, 4. B, 6. C, 8. E. Nejlepší studenti obdrželi od školy knižní poukázky a věcné knižní odměny věnované OŠMS KÚ Plzeňského kraje a Magistrátem města Plzně. Kromě rodičů a dalších rodinných příslušníků absolventů byli v aule školy přítomni i učitelé gymnázia a také řada čestných hostů, kteří jsou na následující fotografii:

foto hostéZprava na fotografii:
Mgr. Petr Mazanec, ředitel gymnázia
JUDr. Zdeňka Lišková – náměstkyně hejtmana pro oblast investic a majetku, členka Rady Plzeňského kraje
Ing. Václav Štekl – člen Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství, člen Školské rady gymnázia
Mgr. Zdeněk Honz – člen Rady Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí
Prof. Ing. Václav Mentlík, CSc. – vysokoškolský profesor na elektrotechnické fakultě ZČU v Plzni
Ing. Václav Rous – předseda Školské rady gymnázia
MUDr. Petr Mikoláš – člen Školské rady gymnázia a předseda Sdružení rodičů

Všechny fotografie si můžete prohlédnout zde.

Petr Brousek 02. června 2016 v 10:50
Petr Brousek 02. 06. 2016

50 studentů našeho gymnázia se v dubnu vydalo poznávat krásy nejzápadnější části Anglie na poloostrov Cornwall.  Ubytování bylo již tradičně v anglických rodinách ve městě St.Austell. Pokračovat ve čtení

Jitka Pekárová 31. května 2016 v 21:25
Jitka Pekárová 31. 05. 2016

V soutěži ARS POETICAE 2016 v kategorii dramatizace v cizích jazycích byl mezi třemi nejlepšími oceněn za hereckou práci s postavou soubor Kvarty „The Awards“ ve složení:  Aneta Bernhardtová, Michael Fiala, Michal Klik, Klára Bláhová, Daniela Holubová, Nikol Nguyen, Týna Kutá, Kristýna Kohoutová a Bára Cigánková. Žáci si sami napsali scénář a nacvičili hru s tématikou předávání Oscarů. Děkujeme a doufáme, že se zúčastníte i dalších ročníků!