Hodnocení profilových maturitních zkoušek

Milan Pěchouček 22. března 2019 v 13:33
Milan Pěchouček 22. 03. 2019

Způsob hodnocení ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky najdete zde.