Den otevřených dveří

Zveme všechny zájemce o studium a jejich rodiče na tradiční

Den otevřených dveří

který proběhne v budově školy
5. prosince 2017 pro zájemce o čtyřleté studium
6. prosince 2017 pro zájemce o víceleté studium
vždy od 15 do 18 hodin.

Jsou pro vás připraveny informace o studiu a přijímacím řízení, ukázky učebnic i moderních metod výuky, prohlídky učeben, soutěže…

Informace o přípravných kurzech naleznete zde.

Těšíme se na vaši návštěvu.