Den otevřených dveří

Zveme všechny zájemce o studium a jejich rodiče na tradiční

Den otevřených dveří

který proběhne v budově školy
4. prosince 2018 pro zájemce o čtyřleté studium
5. prosince 2018 pro zájemce o víceleté studium
vždy od 15 do 18 hodin.

Jsou pro vás připraveny informace o studiu a přijímacím řízení, ukázky učebnic i moderních metod výuky, prohlídky učeben, soutěže…

Těšíme se na vaši návštěvu.

Informace k přípravným kurzům naleznete zde.