Velvyslankyně Republiky Peru ocenila diplomem studenta Jindřicha Rosendorfa

Aleš Adámek 29. listopadu 2017 v 21:44
Aleš Adámek 29. 11. 2017

Její Excelence, velvyslankyně Republiky Peru v České republice J. E. Liliana De Olarte de Torres Muga, ocenila v úterý 28. listopadu 2017 na plzeňské radnici společně s náměstkyní primátora pro oblast školství a sociálních věcí Evou Herinkovou studenty středních škol, kteří se zúčastnili sedmého ročníku soutěže Cena Republiky Peru.  Jindřich Rosendorf ze 4. E převzal ocenění za umístění na čtvrtém místě.

Soutěž má za cíl rozšířit povědomí a znalosti o peruánské kultuře mezi studenty vzdělávacích institucí Plzeňského kraje. Tématem letošního ročníku byl kronikář Guaman Poma de Ayala, který žil v Peru v letech 1535 až 1616. Procestoval rozsáhlou říši Inků a následně vytvořil své monumentální dílo Nová kronika a dobrá vláda. Kronika je mimořádnou ilustrovanou historií Inků a počátků španělské kolonizace Peru. Dílo je psáno převážně španělsky, místy autor vložil slova či věty v kečuánštině, jazyce Inků. Má přes 1200 stran a obsahuje na 380 autorských ilustrací.