Slavnostní vyřazení absolventů 27.5.2016

Miroslav Radotínský 03. června 2016 v 12:37
Miroslav Radotínský 03. 06. 2016

V pátek 27. května 2016 se v aule gymnázia konalo slavnostní vyřazení absolventů školy ze tříd 4. A, 4. B, 6. C, 8. E. Nejlepší studenti obdrželi od školy knižní poukázky a věcné knižní odměny věnované OŠMS KÚ Plzeňského kraje a Magistrátem města Plzně. Kromě rodičů a dalších rodinných příslušníků absolventů byli v aule školy přítomni i učitelé gymnázia a také řada čestných hostů, kteří jsou na následující fotografii:

foto hostéZprava na fotografii:
Mgr. Petr Mazanec, ředitel gymnázia
JUDr. Zdeňka Lišková – náměstkyně hejtmana pro oblast investic a majetku, členka Rady Plzeňského kraje
Ing. Václav Štekl – člen Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství, člen Školské rady gymnázia
Mgr. Zdeněk Honz – člen Rady Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí
Prof. Ing. Václav Mentlík, CSc. – vysokoškolský profesor na elektrotechnické fakultě ZČU v Plzni
Ing. Václav Rous – předseda Školské rady gymnázia
MUDr. Petr Mikoláš – člen Školské rady gymnázia a předseda Sdružení rodičů

Všechny fotografie si můžete prohlédnout zde.