Mimořádné opatření od 18.9.2020

Petr Mazanec 18. září 2020 v 0:58
Petr Mazanec 18. 09. 2020

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví (viz příloha) je od 18. 9. 2020  v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení vysokých škol – nově tedy i v učebnách (s výjimkami uvedenými  v příloze). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

Děkuji všem za respektování tohoto nařízení.
PŘÍLOHA