Kroužky němčiny ve školním roce 2021/22

Jitka Pekárová 20. června 2021 v 18:31
Jitka Pekárová 20. 06. 2021

Ve školním roce 2021/22 nabízíme kroužky německého jazyka pro primu a sekundu, které se budou konat vždy ve středu od 14 do 15 hod. Vyučujícími budou v primě – Mgr. Marie Janečková (marie.janeckova@mikulasske.cz), v sekundě Mgr. Jana Šustrová (jana.sustrova@mikulasske.cz). Žáci si hravou formou osvojí základní znalosti němčiny. Kroužky jsou hrazeny z projektu. Případní zájemci se mohou hlásit e-mailem výše uvedeným vyučujícím.