Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích 2018 – 2. místo pro příspěvek ve francouzštině

Sylva Nováková 18. listopadu 2018 v 21:50
Sylva Nováková 18. 11. 2018

Naše studentka Aneta Bernhardtová (7. E) se 13. 11. 2018 aktivně zúčastnila letošního ročníku soutěžní Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích pořádané Ústavem jazykové přípravy ZČU v Plzni.

Přihlásila se hned do dvou sekcí, francouzské a anglické. Ke zpracování si vybrala téma, v němž zúročila vlastní zkušenost s cestou do vzdálené země, kterou spojila s pomocí tamním obyvatelům.

Pečlivá příprava prezentace À la découverte du monde a následná diskuze o daném tématu byla ve francouzské sekci oceněna 2. místem.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a k úspěchu blahopřejeme!

Sylva Nováková