Informace pro studenty 1.E a 1.C a jejich rodiče

Kristýna Turková 31. srpna 2018 v 12:32
Kristýna Turková 31. 08. 2018

Pro nově příchozí studenty 1. E a 1.C bude hned v prvním týdnu nového školního roku pořádán adaptační program, který bude pro naši školu realizován lektorkami z P-centra, s kterými jsme dlouhodobě v úzké spolupráci. Na programu se budou zároveň podílet i třídní učitelé.

Celkem se jedná o 3 setkání, která se uskuteční v budově školy, popřípadě v parku nebo blízkém okolí.

  1. setkání = 4.9.                                3. – 5. vyučovací hodina
  2. setkání = 5.9.                                3. – 5. vyučovací hodina
  3. setkání = 9.10.                              3. – 5. vyučovací hodina

Cílem adaptačního programu je nejen seznámení, ale především navození pozitivního klimatu ve třídě.

Naší snahou je, aby příchod vašich dětí na naši školu byl co nejpříjemnější.