Exkurze do Poslanecké sněmovny a Senátu

Josef Šimána 25. dubna 2018 v 14:52
Josef Šimána 25. 04. 2018

Dne 11. dubna 2018 navštívilo 35 studentů našeho gymnázia (třída 1. A a pětice studentů
3.A) obě komory Parlamentu České republiky v Praze. Nejprve sledovali jednání Poslanecké
sněmovny, které řídil její současný předseda, z galerie hostů, a poté se přesunuli do nedalekého
Valdštejnského paláce, sídla Senátu. S jeho historií i jednotlivými reprezentačními sály je seznámila
paní průvodkyně, jejíž znalosti byly opravdu obdivuhodné…

Došlo i ke krátkému, neplánovanému, setkání s panem předsedou Senátu Milanem Štěchem,
který studenty naší koly nejen upřímně přivítal, ale i vysoce ocenil jejich chování a společenské
oblečení, které, dle jeho vyjádření, by mělo být samozřejmým pravidlem. Exkurzi ve Valdštejnském
paláci studenti zakončili prohlídkou zasedacího sálu Senátu, bývalé konírny, který dosud znali jen
z televizních přenosů.

Tečku za vydařenou akcí pak dalo setkání s plzeňskou senátorkou Doc. MUDr. Miladou
Emmerovou, CSc., které s námi již absolvoval i pan ředitel našeho gymnázia a společně jsme si
prohlédli zajímavou výstavu o tradicích výroby železa v Plzni a jejím okolí, nad kterou paní senátorka
převzala záštitu. Na jistě zajímavou exkurzi budou mít studenti vzpomínku ve formě společné
fotografie, kterou pořídili na závěr ve sluncem zalité zahradě Valdštejnského paláce.