Jitka Simočková 06. dubna 2022 v 7:40
Jitka Simočková 06. 04. 2022

KRAJSKÉ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY

Dne 5.4. 2022 se konalo krajské kolo Dějepisné olympiády s tematickým zaměřením „Šlechta v proměnách času“. V II. kategorii (DĚO pro SŠ) bojovali za naši školu J. Ulbrik (3.B) a Š. Kaas (6.E). V silné konkurenci získal Josef Ulbrik pěkné 11. místo a Štěpán Kaas obsadil místo 17. Studentům děkujeme za vynaložené úsilí a pěknou reprezentaci naší školy.